Tâm linh

Tâm linh là những sự việc hiện tượng kỳ bí nằm ngoài khả năng hiểu biết của phần lớn con người, những câu truyện tâm linh phổ biến nhất là về ma quỷ và linh hồn

Truyện ma Truyện ma ngắn Bói toán